“Φροντίζομαι για να φροντίζω”

Ξημερώνει. Με πόνο, με χαρά, με στόχο, χωρίς νόημα, η ιδιωτική εμπειρία του καθένα να βαφτίζει την καθημερινότητα που ξαναξεκίνησε. Και ο εκπαιδευτικός; Με ή χωρίς πόνο, με ή χωρίς επεξεργασία της δικής του εμπειρίας, ξεκινάει να υποδεχτεί δέκα- είκοσι- εικοσιπέντε παιδιά μαζί με τους κόσμους που κουβαλάνε. «Να μείνουμε εκπαιδευτικοί της σχέσης»!
Οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου δασκάλων και νηπιαγωγών του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας Ευαγγελία Μπούτσκου και Ισαΐα Λαζαρίδου διοργάνωσαν μια εξαιρετική ημερίδα για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών της περιοχής παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης τους στην αίθουσα ισογείου του Πνευματικού Κέντρου Εκάβη της Κατερίνης. Ομάδα, μοίρασμα, επανεκκίνηση!

Institute