Ανδρονίκη Δράγου

Ανδρονίκη Δράγου

Ιατρός Ψυχοθεραπεύτρια

Η Ανδρονίκη Δράγου είναι Ιατρός και έχει εκπαιδευτεί στην Υπαρξιακή και Συστημική Ψυχοθεραπεία, στο Θεραπευτικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υπαρξιακής και Συστημικής κατεύθυνσης, Αντίστιξη, Αθήνα, με τον Δημήτρη και την Ελένη Καραγιάννη. Μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών της σπουδών, εντάχθηκε στο προσωπικό του Department of Psychiatry του Royal South Hants Hospital, Southampton της Αγγλίας, ως Ιατρός Επισκέπτης με διευθυντή τον Dr David Dayson . Παρακολούθησε σεμινάρια εξειδικευμένα στην ψυχοπαθολογία ενηλίκων, συμμετείχε σε ερευνητικά πρωτόκολλα και παρακολούθησε το Balint Group με την Deborah Hutchinson. Χαρακτηριστικές εμπειρίες από την περίοδο διαβίωσης στη Μεγάλη Βρετανία που διαμόρφωσαν την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση των Οικογενειών ήταν το Parenting Course του Family Caring Trust UK (Θεραπευτική Ομάδα για μητέρες παιδιών προσχολικής ηλικίας) και η εθελοντική της εργασία σε τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας παιδιών στο St Joseph’s Catholic Primary School of Chalfont’s St Peters. Συνεργάζεται σε εθελοντική βάση με το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο και έχει αναλάβει εισηγήσεις για την ευαισθητοποίηση των γυναικών σε θέματα σχέσεων και ψυχικής υγείας, ενώ έχει πραγματοποιήσει ομάδες εφήβων στα πλαίσια κατασκηνώσεων.