Ομάδα Θεραπευτικής Εποπτείας Εκπαιδευτικών και Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων με τον κ. Αλέξιο Λάππα

16 ομαδικές συναντήσεις (έως 12 άτομα) που αποσκοπούν να υποστηρίξουν συνολικά την καθημερινή συναισθηματική διεργασία και την πρακτική του ενήλικα που ασχολείται επαγγελματικά με την φροντίδα και την εκπαίδευση παιδιών σε όλο το ηλικιακό φάσμα.

Λεπτομέρειες – δηλώσεις συμμετοχής στη γραμματεία του Ινστιτούτου ΠροςΌψη.

Institute