Αίτηση Εγγραφής

3η Πανελλήνια Συνάντηση Ορθοδόξων Νέων

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, αλλά η φόρμα έχει απενεργοποιηθεί λόγω πλήρωσης των θέσεων.

Θα χαρούμε να σας δούμε σε επόμενη συνάντηση

Προσωπικά Στοιχεία
Όνομα
Επίθετο
Όνομα Πατρός
Φύλο
Ημερομηνία Γέννησης

Επικοινωνία
Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Σε περίπτωση χρήσης αριθμού τηλεφωνίας χώρας εκτός Ελλάδος παρακαλούμε συμπεριλάβετε και τον Κωδικό Χώρας

Κινητό
Σταθερό
Email
Επιβεβαίωση Email

Διεύθυνση Επικοινωνίας
Οδός
Αριθμός
Ταχυδρομικός Κώδικας
Πόλη
Χώρα

Λοιπά
Προσέρχομαι στην 3η Πανελλήνια Συνάντηση Ορθοδόξων Νέων ως:
Αν απαντήσατε άλλο στην προηγούμενη ερώτηση, δηλώστε την ιδιότητα

Μετακίνηση προς και από την Κατασκήνωση με ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ

Προσέρχομαι ως μέλος Νεανικής Συντροφιάς (Ενορία, Σύλλογος κτλ)
Αν ναι, ποιός είναι ο φορέας

Αποδέχομαι τους προβλεπόμενους όρους διαμονής στην Κατασκήνωση

Επιτρέπω στους διοργανωτές να διατηρήσουν και να επεξεργαστούν τα στοιχεία μου για τις ανάγκες οργάνωσης της 3ης Πανελλήνιας Συνάντησης Ορθοδόξων Νέων

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημέρωση σχετικά με παρόμοιες δραστηριότητες