5η Πανελλήνια Συνάντηση Ορθοδόξων Νέων (εγγραφή)

My Bootstrap Website
Όνομα
Επίθετο
Όνομα Πατρός
Φύλο
Ημερομηνία Γέννησης
Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Σε περίπτωση χρήσης αριθμού τηλεφωνίας χώρας εκτός Ελλάδος παρακαλούμε συμπεριλάβετε και τον Κωδικό Χώρας

Κινητό
Σταθερό
Email
Επιβεβαίωση Email
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Οδός
Αριθμός
Ταχυδρομικός Κώδικας
Πόλη
Χώρα
Προσέρχομαι στην 5η Πανελλήνια Συνάντηση Ορθοδόξων Νέων ως:
Αν απαντήσατε άλλο στην προηγούμενη ερώτηση, δηλώστε την ιδιότητα
Μετακίνηση προς και από την Κατασκήνωση με ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ
Προσέρχομαι ως μέλος Νεανικής Συντροφιάς (Ενορία, Σύλλογος κτλ)
Αν ναι, ποιός είναι ο φορέας
Αποδέχομαι τους προβλεπόμενους όρους διαμονής στην Κατασκήνωση
Επιτρέπω στους διοργανωτές να διατηρήσουν και να επεξεργαστούν τα στοιχεία μου για τις ανάγκες οργάνωσης της 5ης Πανελλήνιας Συνάντησης Ορθοδόξων Νέων
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημέρωση σχετικά με παρόμοιες δραστηριότητες