Ελευθερία

…η αξία που για τον πρόγονο σήμαινε την προϋπόθεση νοήματος της Ζωής, πληρωμένη με το αίμα του. Σήμερα, στον όγκο της πληροφορίας και στην απαξίωση των ορίων, ελευθερία επιλογών υπάρχει. Το ζητούμενο παραμένει: η Ελευθερία της Ύπαρξης!

Κάποτε κάποιος θάνατος, σήμανε τη ζωή. Σήμερα, στην αυτοκαταστροφικότητα του τρόπου μας ποιο το νόημα της θυσίας;Κάποτε η κοινοτικότητα σήμαινε άνθρωπος. Σήμερα, στην αυτονόμηση του ατομικιστικού τρόπου ζωής, για ποια κοινότητα θα πέθαινες;

Θέλει πολύ Ελευθερία για να ειπωθεί το μεγάλο ΟΧΙ· θέλει αξιακό σύστημα ζωντανό για να ειπωθούν στο σήμερα τα ΝΑΙ στην αυτοθυσιαστική συμπόρευση με το καλό του άλλου.

Αλέξιος Λάππας