Ζωή και Πανδημία

«Η Ζωή στον καιρό μιας Πανδημίας. Σκέψεις για τη συνδιαμόρφωση της παιδικής ύπαρξης σε μια Ανθρώπινη Κοινωνία με Ιό», Α. Λάππας, Πειραϊκή Εκκλησία, Τεύχος 327, Ιούλιος – Αύγουστος 2020

Αλέξιος Λάππας