3η Πανελλήνια Συνάντηση Ορθόδοξων Νέων

Προσωπικά Στοιχεία
Όνομα
Επίθετο
Όνομα Πατρός
Φύλλο
Ημερομηνία Γέννησης

Επικοινωνία
Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Σε περίπτωση χρήσης αριθμού τηλεφωνίας χώρας εκτός Ελλάδος παρακαλούμε συμπεριλάβετε και τον Κωδικό Χώρας

Κινητό
Σταθερό
Email
Επιβεβαίωση Email
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Οδός
Αριθμός
Ταχυδρομικός Κώδικας
Πόλη
Χώρα

Απασχόληση
Προσέρχομαι στην 3η Πανελλήνια Συνάντηση Ορθόδοξων Νέων ως
Τίτλος Προγράμματος Σπουδών
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα ή Φορέας Εκπαίδευσης
Τίτλος Εργασιακής Απασχόλησης
Φορέας Εργασιακής Απασχόλησης
Ιδιότητα

Μεταφορά
Δηλώνω υπεύθυνα ότι

Όροι
Αποδέχομαι τους όρους του συνεδρίου
Επιτρέπω στο Ινστιτούτο ΠροςΌψη να διατηρήσει και επεξεργαστεί τα στοιχεία μου για τις ανάγκες οργάνωσης του Συνεδρίου
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημέρωση σχετικά με παρόμοιες δραστηριότητες από το Ινστιτούτο ΠροςΌψη

Διαμονή
Διαμονή

Νεανική Συντροφιά/ Φορέας
Πόλη/ Συνοικία Φορέα
Όνομα Συντρόφου
Επίθετο Συντρόφου
Ημερομηνία Γέννησης Συντρόφου
Ιδιότητα Συντρόφου