Ομάδα Κλινικής Εποπτείας και Επιμόρφωσης Ψυχολόγων – Ψυχοθεραπευτών με τον κ. Αλέξιο Λάππα και την κα Ανδρονίκη Δράγου (ιατρό – υπαρξιακή συστημική ψυχοθεραπεύτρια)

Προσκαλούμε συναδέλφους του χώρου της ψυχικής υγείας που λειτουργούν ψυχοθεραπευτικά σε σταθερά πλαίσια, και το έργο τους αφορά φροντίδα προσώπων ή οικογενειών. Η ομαδική συνάντηση εποπτείας αποσκοπεί στην εμβάθυνση της διεργασίας που συντελείται στην ψυχοθεραπεία, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την κατανόηση των δυναμικών που διέπουν τη θεραπευτική σχέση και την εξέλιξη της θεραπευτικής πορείας μέσα από την υπαρξιακή συστημική προσέγγιση. Μέσα από την αλληλεπίδραση στην πορεία του προς συζήτηση και επεξεργασία υλικού, αναλύουμε το θεωρητικό υπόβαθρο και επεκτείνουμε τις θεραπευτικές μας προσεγγίσεις.

Λεπτομέρειες – δηλώσεις συμμετοχής στη γραμματεία του Ινστιτούτου ΠροςΌψη. 

Institute