Χρήστος Ντουμάνης

Χρήστος Ντουμάνης

Λογοθεραπευτής

Ο κ. Ντουμάνης είναι απόφοιτος του τμήματος Λογοθεραπείας του Cardiff Metropolitan University της Ουαλίας, και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, από το University of Sheffield, στον τομέα των διαταραχών της ομιλίας. Είναι μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Λογοθεραπευτών (RCSLT), εγγεγραμμένος στο Συμβούλιο Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας της Μ. Βρετανίας (HCPC), και μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.). Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς της ανάπτυξης του λόγου κι ομιλίας, των διαταραχών ροής της ομιλίας, και στην παθολογία της ανθρώπινης φωνής. Παράλληλα, στα ειδικά του ενδιαφέροντα ανήκει η έγκαιρη αναγνώριση των μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και η ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων και του κλινικού συλλογισμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ζει κι εργάζεται στην Θεσσαλονίκη ως λογοθεραπευτής από το 2013.